Kisah Nabi Idris as

April 14, 2011 Leave a comment
Idris atau Nabi Idris a.s. (Arab: إدريس ) adalah salah seorang rasul yang merupakan putra Adamyang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam sendiri dan Shiyth a.s. (Setmenurut Yahudi dan Nasrani). Dalam Alkitab, Idris dikenal dengan nama Henokh. Read more…
Advertisements

Kewajiban Muslim Terhadap Muslim Lainnya

April 14, 2011 Leave a comment
Kita meyakini bahwa setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darah, harta dan kehormatannya. Dan sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Karenan itu tidak boleh mendzaliminya, menelantarkannya, menyerahkannya kepada musuh, menghinanaya dan juga tidak boleh membuka rahasianya.

Seorang muslim wajib menghindari undangan saudaranya apabila diundang, memberinya nasihat apabila diminta, memenuhi sumpahnya apabila bersumpah, mendo’akannya apabila bersin, mengucapkan salam apabila bertemu, menjenguknya apabila sakit dan melayatnya apabila meninggal. Read more…

Hadis Tentang Pernikahan

April 14, 2011 Leave a comment
“Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain” (HR. Abdurrazak dan Baihaqi)

Hukum Menikah

April 14, 2011 Leave a comment
Pertama : Hukum Menikah menjadi wajib.
Menikah bagi sebagian besar ulama menjadi wajib hukumnya, ketika seorang itu :
– Telah mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah finansial pada keluarganya
– Berada dalam lingkungan yang memungkinkan terjerumus dalam kezinaan
– Latar belakang keimanan dan keshalihannya belum memadai
– Puasa sudah tidak mampu lagi menahan gejolak dan kegelisahannya Read more…

Pernikahanku

April 14, 2011 Leave a comment
Menikah, salah satu nikmat dan anugerah terbesar di tahun ini. Menikah, adalah setengah dari agama. Menikah adalah ibadah. Maka aku akan menjalani pernikahan ini dengan komitmen penghambaan kepada Allah.
Ramadham kemarin Allah telah mengirimkan hawa-ku kepadaku. Maha besara Allah yang mengatur pertemuanku dengan hawa-ku. Segalanya terjadi diluar nalar logikaku. Sehingga tak henti-hentinya ku mensucikan asma-Nya, Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menakdirkan semua ini. Read more…
Categories: My Notes

Kisah Nabi Adam

April 6, 2011 1 comment
Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dgn gunung-gunungnyalaut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannyamenciptakan langit dgn mataharinyabulan dan bintang-bintangnya yg bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan utk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dgn hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. utk menciptakan sejenis makhluk lain yg akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya meni’mati tumbuh-tumbuhannyamengelola kekayaan yg terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yg telah ditakdirkan baginya.Kekhuatiran Para Malaikat. Read more…
Categories: Tarikh Tags: , , , , ,

Pengertian Hadis dan Sunnah

April 6, 2011 Leave a comment
A. Pengertian Hadis
1. Pengertian Hadis Secara Etimologis
Hadis atau al- hadits menurut bahasa adalah al- jadid yang artinya (sesuatu yang baru) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat seperti حَدِيْثُ العَهْدِ فِى أْلإِسْلَامِ (orang yang baru masuk/ memeluk islam). Hadis juga sering disebut dengan al- khabar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Read more…
Categories: Hadis Tags: , ,